Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 - Page 120

SOCIAL

SOCIAL

REGULARITZACIÓ DELS ABONAMENTS

Durant tres mesos es podrà canviar el nom d ’ aquells abonaments que paguen els socis i sòcies que no corresponen als titulars dels carnets

ALBERT RIUDEUBÀS

Del 2 de novembre al 31 de gener , el Club obre un període de regularització de la titularitat dels abonaments al Camp Nou , en virtut del qual es facilitarà el canvi de nom d ’ aquells abonaments que paguen i són utilitzats per socis i sòcies que no corresponen al nom del titular del carnet . Podran acollir-se a aquest dret aquells socis que utilitzin l ’ abonament i que tinguin dos anys d ’ antiguitat com a socis . A l ’ instant de fer la seva sol·licitud hauran d ’ aportar els comprovants bancaris que demostrin que durant les dues darreres temporades han pagat l ’ abonament , i l ’ acta notarial que certifiqui la cessió de l ’ abonament per part del titular . Si no s ’ aporta aquest document , el Club es posarà en contacte amb el titular o amb els seus familiars o hereus per confirmar que en dona el vistiplau . En el cas que no puguin aportar ni el document de cessió , ni un contacte amb els familiars o hereus del titular de l ’ abonament , el Club estudiarà cas per cas la petició del canvi .

La sol·licitud i l ’ aportació de la documentació requerida es fa presencial a l ’ OAB , amb petició de cita prèvia a l ’ enllaç següent . n
SOL·LICITA CITA PRÈVIA