Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 - Page 109

UN PROJECTE DESCONEGUT DE PALAU DESCOBERT

Hi ha antecedents desconeguts del que són ara el Palau Blaugrana i la Pista de Gel , com un projecte desenvolupat per Francesc Mitjans el 1969 per a un pavelló poliesportiu descobert situat al naixement de les ram- pes de la façana oest del Camp Nou . Aquest projecte responia al perfil asimètric de l ’ Estadi , amb una secció igual però inversa que donava un edifici d ’ una gran força plàstica que recorda les estructures dissenyades per Frei Otto per al Pavelló Alemany a l ’ Exposició Universal a Mont-real . La recerca a l ’ Arxiu Històric del Col·legi d ’ Arquitectes de Catalunya permet fer-ne sortir a la llum pública els plànols .
el Palau Blaugrana . Era un edifici d ’ uns 5.200 m 2 i d ’ una alçada de 19 metres que consistia en una planta octogonal de 30 metres de costat , de la qual cosa es deriva que les millors localitats serien les laterals , ja que una planta circular dona una superfície més gran als laterals i una de menor als gols , i ofereix una gran visibilitat . El programa el definia una pista central coberta de 44x22 metres amb accessos independents per a esportistes i públic i de vehicles a la pista central . La pista es va projectar a 3 metres de profunditat en relació amb la cota d ’ accés per motius d ’ estalvi econòmic : es van remoure uns 18.000 m 3 de terra i es van haver de superar inconvenients derivats de la qualitat del subsòl . Antigament hi passava una riera , i com que eren terrenys que es van reomplir durant l ’ obra de l ’ Estadi , es va complicar la fase de fonamentació per puntals .