Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 107

ESCENARI DE GRANS ESDEVENIMENTS elebració del Masters de Tennis el 1972 o es competicions de judo i taekwondo en els Jocs Olímpics de Barcelona 92 .
tal·lacions europees , així com la Ciutat Esportiva del Reial Madrid , per documentar-se sobre el funcionament , el tipus de serveis necessaris i solucions concretes . Per exemple , la complexitat derivada del fet que al Palau de Gel s ’ havia de resoldre la dualitat funcional de pista competitiva ( hoquei sobre gel ) i de patinatge , problema que els era del tot nou . Els enginyers van ser Diego La Rosa i Florencio del Pozo , aquest últim , responsable del disseny de la cúpula . En paral·lel a l ’ encàrrec del projecte , la junta directiva va fer les passes necessàries per aconseguir un ajut públic per finançar les noves instal·lacions , de manera que , finalment , la Delegació Nacional d ‘ Educació Física i Esports , que havia obert una línia de subvencions a clubs que construïssin equipa ments esportius , va fer-se càrrec de la meitat del pressupost inicial .
El projecte Finalment , es va projectar un conjunt de 3 edificis que havia de fer de fermall de l ’ Estadi . Es volia concebre una forma arquitectònica en sintonia amb la seva silueta i definir , així , una unitat esportiva més àmplia , ja que l ’ emplaçament es trobava , segons l ’ eix transversal de l ’ Estadi , a la façana oest , d ’ on arrencaven les rampes d ’ accés a la façana de Tribuna , cosa que facilitava la comunicació entre els dos àmbits . El pavelló poliesportiu estava al centre del conjunt , i lateralment es disposaven la Pista de Gel , al nord , i l ’ edifici de seccions esportives , al sud . La construcció afectaria la fesomia d ’ un àmbit dominat per les bosses d ’ aparcament i en milloraria l ’ aspecte , però afegiria un grau de complexitat