Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 105

CLIC PER VEURE EL VÍDEO

Després del que va significar la gran obra del Camp Nou el 1957 , era evident que si el Barça volia confirmar la seva aposta com a club poliesportiu necessitava construir instal·lacions adequades i de nivell per als altres esports . Durant una colla d ’ anys això no era possible a causa de les dificultats econòmiques derivades de la construcció del nou estadi , que hipotecava les possibilitats de fer noves inversions . Les coses van començar a canviar després de la venda del vell camp de les Corts , el 1966 , que va suposar un alleujament important per a les finances del Club . D ’ altra banda , les seccions anaven prenent una rellevància més gran a la vida del Club , i era imprescindible dotar-les d ’ unes instal·lacions de primer nivell en una ciutat que disposava d ’ escassíssims equipaments esportius . Les noves perspectives animaven a engegar projectes ambiciosos , que es van concretar en iniciar-se el man-