Barça 106 Abril - Maig del 2021 - Page 81

LA NOTÍCIA INCREÏBLE Mentrestant , a molts quilòmetres de distància , a Barcelona , tots els que van conèixer Charles Thomas es van emportar una sorpresa enorme en saber que era viu quan va trans · cendir el post al Facebook que va fer Carmichael quan va estar segur que l ’ home que l ’ havia buscat era , en efecte , el seu amic : “ Tot ha estat gràcies a les infermeres , que van fer l ’ impossible per buscar-me i acon · seguir el meu número de telèfon , i al final em van trobar gràcies a les xarxes ”, explica .
Manolo Flores , que és vicepresi · dent de l ’ Associació de Veterans del Bàsquet del Barça i treballa al Club , reconeix : “ Fa anys que el seu fill Carlos ens va comunicar que li havia arribat que el seu pare era mort ”. Flores està en con · tacte amb Carmichael i parlen sobre com ajudar l ’ amic renascut . “ Char · les està en una residència pública i Norman diu que està bé . Ajudar-lo econò · micament pot ser perjudici · al , perquè podria perdre els ajuts de l ’ estat . L ’ hem d ’ ajudar emocionalment perquè recu · peri l ’ autoestima , que recordi quan era feliç jugant al bàsquet ”. Flores va coincidir amb Thomas en els seus inicis al Club . “ Jo era molt jovenet , però tenia relació amb ell i la seva família . Charles va apren · dre bastant ràpid el castellà . No era gaire xerraire , però deixava anar les frases . La seva dona Linda , en can · vi , era molt sociable . Amb ella vaig mantenir el contacte una època ”. Aíto García Reneses també va ser company de Charles Thomas al Bar · ça i el recorda “ com un jugador es · pecial ”. “ Tenia un salt que no havíem vist fer a ningú fins aquell moment amb tanta potència . Després van ve · nir els problemes . Jo em vaig retirar