Barça 106 Abril - Maig del 2021 | Page 6

PRESA DE POSSESSIÓ

PRESA DE POSSESSIÓ

AMB EL SUPORT DEL BARCELONISME I EL PAÍS

Joan Laporta es va convertir formalment en president en un acte senzill però emotiu