Barça 115 Març - Maig del 2023 - Page 26

No hem parlat de futbol amb Irene Paredes . La nostra conversa , aprofitant la celebració del 8 de març , Dia Internacional de les Dones , ha girat al voltant de la igualtat de gènere
DIA DE LES DONES
ENTREVISTA

IRENE PAREDES

“ VOLEM TENIR LES MATEIXES OPORTUNITATS ”

No hem parlat de futbol amb Irene Paredes . La nostra conversa , aprofitant la celebració del 8 de març , Dia Internacional de les Dones , ha girat al voltant de la igualtat de gènere
ROGER BOGUNYÀ FOTOS : © FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

Què creu que ha canviat en el món del futbol femení en l ’ última dècada ? Han canviat moltíssimes coses . És veritat que la nostra realitat tampoc és la realitat de tot el món . En la meva experiència ha canviat pràcticament de ser amateur a ser totalment professional . Això s ’ està produint més gradualment en altres equips . Està canviant la societat , la manera de mirar-nos com a futbolistes i com a dones . Cada cop aconseguim millors condicions , que al final és el que volem .

Quines passes s ’ han de continuar fent perquè el futbol femení s ’ assenti del tot i es pugui anar comparant al masculí ?
El que nosaltres volem és tenir les mateixes oportunitats . Estaria bé poder igualar les lleis i els convenis , i d ’ aquesta manera , obligant tot el món que se ’ ns ofereixin les mateixes condicions , podrem practicar el futbol d ’ una manera molt més professional , que sigui més atractiva per a l ’ espectador . Sempre hi haurà gent a qui no li agradi però d ’ aquesta manera hi haurà millors jugadores i també un millor espectacle .
Què li falta a la societat per ser encara més madura en aquest sentit ? Per mi ve tot des de l ’ educació . L ’ educació marca com se ’ ns mira a les dones i , en conseqüència , com se ’ ns mira a les dones a l ’ esport . El que s ’ inverteix en nosal- tres . Això és el que cal canviar . I després alçar la veu i no quedar-nos callades . Fins fa poc jo mateixa he hagut d ’ estar callada , no dir res i acceptar les coses tal com venien . Crec que això també s ’ està acabant i ha d ’ acabar-se si volem continuar avançant .
Què li ha costat més pel simple fet de ser dona ? Tot . Començant per ser acceptada al col·legi per ser l ’ única nena [ que jugava a futbol ]. Tinc amigues que van haver de deixar de jugar perquè el futbol es relacionava a un esport de nois . És una lluita constant . És cert que lluitant hem aconseguit avui dia trobar-nos en unes molt bones condicions i que , és clar , hem de continuar millo-