Barça 115 Març - Maig del 2023 | Page 39

Elias i Juncosa , una figura lligada al naixement del Barça

En un dels quatre àlbums amb dedicatòries a Joan Gamper que es van imprimir amb motiu del multitudinari homenatge del mes de febrer del 1923 hi va participar també el sindicat de periodistes esportius , del qual formava part Josep Elias i Juncosa , un dels prohoms més destacats de l ’ esport a Catalunya en el primer terç del segle XX . Elias i Juncosa va ser esportista , dirigent esportiu vinculat a l ’ olimpisme i periodista . La seva activitat més important va ser la de divulgador : va dirigir la revista Los Deportes i va escriure a La Veu de Catalunya , amb el pseudònim Corredisses . Precisament com a redactor d ’ aquest diari va assistir a l ’ acte fundacional del FC Barcelona , el 29 de novembre del 1899 . I no és aquest l ’ únic episodi que el vincula al Barça : Elias i Juncosa , que té l ’ honor de ser el primer periodista esportiu que va escriure en català , va ser també un dels primers socis del Club i hi va ser jugador entre el 1900 i el 1903 .

La Mancomunitat , present també en l ’ homenatge a Gamper

“ El Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya , en ocasió de l ’ homenatge que us dediquen els elements deportius catalans ha pres l ’ acord d ’ adreçar-vos l ’ expressió de la seva simpatia per la noble obra que realitzeu en l ’ esport català i , sobre tot , des de la presidència del FC Barcelona . Vós haveu sabut donar a les manifestacions esportives del nostre poble un alt sentit de dignitat ciutadana i una eficàcia encoratjadora . Al vostre amor per la cultura física hi haveu sabut afegir els móbils del patriotisme . Estranger per la naixensa , us haveu compenetrat amb els sentiments i ideals del nostre poble i per aixó els catalans us estimem com un fill de la nostra terra . L ’ homenatge organitzat pels elements deportius catalans és un acte de justícia a la vostra activitat i a la vostra fe . En l ’ expandiment de la cultura física catalana , hi teniu un lloc principal que us fa mereixedor de l ’ afecte i de la gratitud de Catalunya .”
JOSEP PUIG I CADAFALCH , PRESIDENT Aquest és el text que la Mancomunitat de Catalunya va dedicar a Joan Gamper amb motiu del seu homenatge .