Barça 115 Març - Maig del 2023 | Page 36

HISTÒRIA

CENT ANYS DE L ’ HOMENATGE A GAMPER A LES CORTS

El 25 de febrer del 1923 el fundador del Barça va rebre un emotiu i multitudinari acte d ’ agraïment a l ’ estadi que s ’ acabava d ’ estrenar