Barça 114 Desembre del 2022 - Febrer del 2023 - Page 80

Diversos estudis corroboren que prendre ’ n disminueix el creixement muscular i la força , per la qual cosa els professionals de l ’ esport han de reduir-ne al màxim el seu consum
SALUT I ESPORT

Com afecta la ingesta d ’ alcohol als esportistes ?

Diversos estudis corroboren que prendre ’ n disminueix el creixement muscular i la força , per la qual cosa els professionals de l ’ esport han de reduir-ne al màxim el seu consum
BARÇA INNOVATION HUB

L

’ alcohol , encara que sigui en dosis moderades , forma part del dia a dia de gran part de la població . Això no exclou els esportistes , que moltes vegades finalitzen la jornada esportiva compartint una estona de socialització mentre es prenen alguna beguda . Se sap que el consum d ’ alcohol pot tenir conseqüències importants per a la salut . Per exemple , un estudi publicat a la prestigiosa revista The Lancet amb dades obtingudes a nivell mundial ( 195 països ), va mostrar que el consum d ’ alcohol és la setena causa de mort al món , atribuint-se-li un 4 i un 12 % de les defuncions en dones i homes , respectivament .
Reducció del creixement muscular i la força Hi ha una certa evidència que el consum d ’ alcohol – sobretot en grans dosis – podria empitjorar les adaptacions a l ’ entrenament . Per exemple , un estudi va observar que el consum d ’ 1,5 g / kg d ’ alcohol ( el qual equival a aproximadament 10 cerveses en un sol dia ) redueix la ràtio de síntesi proteica postexercici , cosa que inhibiria les adaptacions anabòliques ( és a dir , de creixement muscular ) a l ’ entrenament . D ’ altra banda , un altre estudi va avaluar 11 subjectes que van realitzar un exercici excèntric dissenyat per provocar mal muscular , i en finalitzar van consumir 1 g / kg d ’ etanol ( uns 230 ml de vodka ) o suc de taronja ( utilitzat com a grup control ). Curiosament , els resultats van mostrar que la disminució de força els dies posteriors a aquest exercici va ser més gran ( fins i tot el doble ) després d ’ haver consumit alcohol que després d ’ haver consumit suc de taronja , malgrat que no hi va haver diferències al dolor percebut o als nivells de creatina-cinasa ( un marcador de dolor muscular ). Tot i existir certa evidència entre esportistes amateurs que el consum molt moderat d ’ alcohol ( per exemple , una cervesa al dia ) podria no interferir amb les adaptacions a l ’ entrenament , tenint en compte els efectes perjudicials de l ’ alcohol per a la salut i els possibles perjudicis – sobretot ingerint-ne grans quantitats – en les adaptacions musculars ( incloent-hi una menor síntesi proteica i una pitjor recuperació postexercici ), el consum d ’ alcohol s ’ ha de reduir tant com sigui possible entre els esportistes . n
El consum d ’ alcohol és la setena causa de mort al món i se li atribueix el 4 % de les defuncions en dones i el 12 % en homes
Els estudis demostren que la seva ingesta dificulta les adaptacions musculars , per tant cal evitar-ho al màxim