Barça 114 Desembre del 2022 - Febrer del 2023 - Page 69

Els socis i sòcies compromissaris van aprovar per majoria absoluta les sis votacions que formaven part de l ’ ordre del dia de l ’ Assemblea General Ordinària
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Suport massiu a tots els punts econòmics de l ’ Assemblea

Els socis i sòcies compromissaris van aprovar per majoria absoluta les sis votacions que formaven part de l ’ ordre del dia de l ’ Assemblea General Ordinària
ALBERT RIUDEUBÀS FOTOS : © FC BARCELONA GERMÁN PARGA

La Junta Directiva del FC Barcelona va obtenir un aclaparador suport dels socis i sòcies compromissaris que a l ’ Assemblea General telemàtica del 9 d ’ octubre van referendar per rotunda majoria les tres palanques sotmeses a ratificació ( la del 10 % de la cessió dels drets de TV a Sixth Street , la del 15 % dels mateixos drets i la transmissió del 49 % dels actius de Barça Studios a Socios . com i Orpheus Media ), a més d ’ aprovar també en l ’ àmbit econòmic , la liquidació de l ’ exercici 2021 / 22 i el pressupost de la temporada 2022 / 23 , i donar el vistiplau al nou membre de la Comissió Econòmica , Francesc Martí Palomares .

Tant el president Joan Laporta , com el vicepresident econòmic Eduard Romeu , van posar en valor i van agrair el suport dels socis i sòcies compromissaris que en les diferents assemblees ja havien ratificat les decisions econòmiques que ha anat prenent la Junta Directiva per activar les operacions que han permès optimitzar els recursos del Club . L ’ objectiu ha estat aconseguir estabilitat econòmica i tenir capacitat per reforçar el primer equip i ferlo més competitiu sense perdre el model de propietat .
Liquidació i pressupost En una assemblea que es va centrar en els aspectes econòmics , el vicepresident Eduard Romeu va exposar els resultats de l ’ exercici 2021 / 2022 , que han donat uns beneficis de 98 milions d ’ euros després d ’ impostos , amb una xifra d ’ ingressos d ’ explotació de 1.017 milions d ’ euros i 856 milions d ’ euros de despeses .
Pel que fa al pressupost de la temporada 2022 / 23 , aquest preveu uns ingressos de 1.255 milions i uns beneficis després d ’ impostos de 275 milions . Aquesta xifra d ’ ingressos suposa un rècord històric en facturació del Club , gràcies a la venda del 15 % dels drets de televisió de la Lliga relatius al primer equip masculí de futbol per import de 400 milions d ’ euros .
En l ’ apartat de despeses d ’ explotació encara no s ’ arriba a unes xifres desitjables , amb una previsió de 1.065 milions , amb uns elevats nivells de massa salarial que anirà reduint-se en els propers exercicis .
Anunci de Spotify en català En el primer punt de l ’ ordre del dia , l ’ Informe del President , Joan Laporta va anunciar la incorporació del català a l ’ app de Spotify . D ’ aquesta manera , l ’ aplicació de la plataforma d ’ àudio en streaming més popular del món incorpora la llengua catalana i passa a estar disponible en un total de 63 idiomes . n