Barça 114 Desembre del 2022 - Febrer del 2023 - Page 49

OBRES GOL SUD NOVEMBRE-DESEMBRE 2022

Sud , principalment de tercera graderia , que desapareixeran , de les quals 3.182 corresponen a socis i sòcies amb abonament , que ocuparan zones similars o bé han optat per una moratòria temporal en el pagament de l ’ abonament .
Pel que fa a la segona graderia , 1.215 persones amb abonament entre les boques 315 i 322 , han passat de tenir localitat coberta a descoberta i el Club els ha fet l ’ adaptació de preu corresponent . També estan afectades sis llotges VIP de la segona graderia i la zona on habitualment s ’ ubica l ’ afició contrària .
Les obres es concentren entre les portes 34 i 46 , i entre les boques 521 i 422 , i un cop completada la demolició parcial de la tercera graderia , es construiran pilars , es faran treballs de fonamentació , i es crearan noves escales i vies d ’ evacuació per a les portes de la 315 a la 322 , i per a les boques de la 01 a la 021 , de la 116 a la 121 i de la 211 a la 221 . n
S ’ enderroquen les lloses , l ’ anella exterior , el voladís de Gol Sud i la meitat de la tercera graderia d ’ aquest Gol que fa de contrapès
Les obres es concentren entre les portes 34 i 46 i entre les boques 521 i 422 ; també es crearan nous pilars , escales i vies d ’ evacuació