Barça 113 Setembre - Octubre del 2022 - Page 84

Altres obres també en curs

Des del mes de juliol s ’ estan realitzant altres actuacions d ’ acord amb la llicència d ’ obres aprovada a finals d ’ abril per la Comissió de Govern de l ’ Ajuntament . Són treballs que afecten tant a l ’ exterior com a l ’ interior de l ’ Spotify Camp Nou , l ’ àmbit tecnològic , així com l ’ entorn de l ’ Estadi i la urbanització exterior .
S ’ ha procedit al trasllat temporal de la infraestructura dels sistemes i tecnologia ( CPD ) a noves sales tècniques ubicades a zones lliures d ’ afectació durant les obres de construcció i remodelació del futur Camp Nou , com el pàrquing de l ’ Oficina d ’ Atenció al Barcelo-
nista ( OAB ) o el soterrani de l ’ Auditori 1899 . Així mateix , s ’ està treballant en el desplegament d ’ una nova connectivitat a l ’ Estadi per tal de minimitzar el risc i l ’ impacte dels serveis a socis i sòcies , fans , serveis corporatius i tecnologia aplicada a l ’ esport .
També està en curs el trasllat del magatzem de la tribuna Lateral a la planta inferior de l ’ OAB , així com les actuacions de seguretat a la tercera graderia , col·locant xarxes de protecció i reparant també algunes patologies . Totes aquestes actuacions està previst que finalitzin a finals d ’ any .

El Club completa el procés de licitació per a la direcció de l ’ obra de l ’ Spotify Camp Nou

La Junta Directiva celebrada el 19 de setembre passat va ser informada de l ’ evolució de les obres d ’ enderroc d ’ una part de la tercera graderia del Gol Sud , i va expressar el seu agraïment als socis i sòcies abonats afectats per aquest inici d ’ obres , per la seva col·laboració i comprensió .
D ’ altra banda , es va donar per finalitzat el desenvolupament del Projecte Bàsic Avançat de reforma de l ’ Spotify Camp Nou , a càrrec de l ’ empresa japonesa Nikken Sekkei , junt amb IDOM i b720 Fermín Vázquez Arquitectos , que van acabar el seu contracte el 15 d ’ agost passat . Per tant , no hi ha hagut cap rescissió de contracte , com s ’ ha informat aquests darrers dies en algun mitjà de comunicació , sinó una finalització de contracte .
Un cop completat el Projecte Bàsic Avançat , ja s ’ ha iniciat el procés de licitació de la construcció del nou Spotify Camp Nou . Així mateix , s ’ ha completat el procés de licitació corresponent a la direcció de l ’ obra . En la reunió d ’ avui , la Junta Directiva ha aprovat que aquesta tasca recaigui a la UTE formada per les empreses catalanes Enginyeria i Arquitectura Torrella i Ingenieros JG . Aquesta UTE dirigirà la fase de construcció del nou estadi assumint el disseny d ’ IDOM i b720 .
Paral·lelament , el Club continua treballant amb Nikken Sekkei , guanyador del concurs del disseny del nou estadi el 2016 , per a les tasques de Design Guardian del projecte de l ’ Spotify Camp Nou , donant suport al procés de licitació de les obres , a la redacció del Projecte d ’ Execució i a la direcció de les obres .
En el marc d ’ una reunió amb el president Joan Laporta , celebrada fa uns dies , el Col · legi d ’ Arquitectes de Catalunya ( COAC ), a través del seu degà , Guim Costa i Calsamiglia , ha estat informat d ’ aquest procés de licitació , així com d ’ altres aspectes vinculats a l ’ evolució de l ’ Espai Barça .
En els propers trimestres s ’ iniciaran el processos de licitació de la direcció executiva d ’ obra ( aparellador ), control de seguretat i salut ( riscos laborals ) i control de qualitat . n