Barça 113 Setembre - Octubre del 2022 - Page 79

26 % 74 % 143.086 SOCIS HOMES SÒCIES DONES 105.705 37.381 NOMBRE TOTAL a 30 de juny del 2022 Barcelona ciutat Resta de Catalunya Resta del món 56.021 75.169 11.896 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 56-60 26-30 61-65 31-35 66-70 36-40 71-75 41-45 76-80 46-50 81-85 51-55 + 85 EDAT ( ANYS ) 2.745 1.494 2.700 1.353 1.813 2.210 2.333 2.287 2.452 1.715 1.119 1.442 2.409 3.166 1.992 1.533 2.575 2.043 3.469 5.157 4.928 9.942 5.316 6.989 7.987 6.386 6.045 5.705 4.252 2.714 3.011 8.271 6.830 5.077 4.581 9.045 DISTRIBUCIÓ PER SEXES DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DISTRIBUCIÓ PER EDATS