Barça 112 Juny - Juliol del 2022 - Page 99

Camp Nou , participació en sortejos d ’ entrades i samarretes , etc . Als socis i sòcies abonats que no assisteixin , cedeixin o alliberin el seu seient en 10 partits de la temporada , el Club els aplicarà el Seient Lliure Invers , prèvia notificació , de tal manera que l ’ abonament es posarà per defecte a la venda , sempre que el soci o sòcia titular no en reclami el seu ús abans de 72 hores de l ’ inici del partit en qüestió . El soci o sòcia només rebrà la part corresponent del Seient Lliure , en cas de venda de la localitat . En el cas dels socis i sòcies abonats que no assisteixin , cedeixin o alliberin en cap partit durant la temporada 2022 / 23 , perdran la seva condició d ’ abonat al Camp Nou de cara a la temporada 2023 / 24 .
Novetats en l ’ ús de l ’ abonament del Palau Blaugrana

Des de l ’ 1 de juliol també han entrat en vigor les noves condicions d ’ ús dels abonaments del Palau Blaugrana . S ’ aplicarà el Seient Lliure Invers , als socis i sòcies abonats que no assisteixin , cedeixin o alliberin el seu seient en 6 partits de la temporada . En el cas dels socis i sòcies abonats que no assisteixin , cedeixin o alliberin en cap partit durant la temporada 2022 / 23 , perdran la seva condició d ’ abonat al Palau de cara a la temporada 2023 / 24 .

Termini voluntari del nou Abonament Digital

Amb l ’ objectiu de combatre determinades males praxis , millorar funcionalitats com la cessió d ’ ús , oferir millors serveis personalitzats i en la línia del compromís del Club per la sostenibilitat i la protecció del medi ambient , durant la temporada 2022 / 23 es crea l ’ Abonament Digital del Camp Nou , i s ’ impulsa un termini perquè socis i sòcies de manera voluntària vulguin fer ús d ’ aquest nou servei . Els socis i sòcies abonats que així ho desitgin podran fer ús de l ’ Abonament Digital descarregant-se ’ l des d ’ una aplicació que el Club detallarà properament . Durant aquesta temporada seguirà en funcionament l ’ abonament tradicional , que el Club enviarà per correu ordinari , però amb una novetat : la introducció d ’ un component magnètic en lloc del clàssic codi QR , que ofereix noves millores en l ’ àmbit de la seguretat , i que ja s ’ utilitza en l ’ Abonament del Palau Blaugrana .

CLIC PER A MÉS INFORMACIÓ