Barça 112 Juny - Juliol del 2022 - Page 98

CAMP NOU I PALAU BLAUGRANA 22 / 23

NOVETATS PER A SOCIS , SÒCIES I ABONATS

S ’ acaben les excedències dels abonaments del Camp Nou . Es recupera l ’ ús del servei Seient Lliure . Els alliberaments de localitats amb 10 dies o més d ’ antelació tindran el cobrament assegurat . Nou cens de socis i sòcies durant la temporada 2022 / 23 . Els abonats al Camp Nou que assisteixin a un 85 % dels partits comptaran amb avantatges . Als socis i sòcies abonats que no assisteixin , cedeixin o alliberin el seu seient en 10 partits de la temporada ( 6 en el cas del Palau ), el Club els aplicarà el Seient Lliure Invers i l ’ abonament es posarà per defecte a la venda , sempre que el soci o sòcia titular de l ’ abonament no en reclami el seu ús abans de 72 hores de l ’ inici del partit en qüestió . En el cas dels socis i sòcies abonats que no assisteixin , cedeixin o alliberin en cap partit durant la temporada 2022 / 23 , perdran la seva condició d ’ abonat . Es crea l ’ Abonament Digital del Camp Nou , que de moment serà d ’ ús voluntari . Les entrades de compra , de totes les competicions , seran digitals i nominatives . deixa de ser el preu mitjà de les localitats venudes a cada zona per passar a ser la part proporcional de la bossa total d ’ ingressos generada pel Club amb la venda de localitats a cada zona . Els alliberaments de localitats amb 10 dies o més d ’ antelació tindran el cobrament assegurat , els realitzats amb menys de 10 dies , cobraran en cas de venda de localitats .
Novetats en l ’ ús de l ’ abonament del Camp Nou

Des de l ’ 1 de juliol del 2022 , s ’ actualitzen les condicions d ’ ús dels abonaments del Camp Nou . Els socis i sòcies abonats de l ’ Estadi que assisteixin a un 85 % dels partits comptaran amb un seguit d ’ avantatges , entre els quals descomptes en el preu d ’ entrades per a acompanyants , en els serveis de restauració del