Barça 112 Juny - Juliol del 2022 - Page 94

PRESENTACIONS DELS VICEPRESIDENTS JULI GUIU I EDUARD ROMEU

El vicepresident de l ’ Àrea de Màrqueting , Juli Guiu , va fer l ’ exposició del punt de l ’ ordre del dia dedicat a BLM i va remarcar la força i l ’ impacte que té aquesta societat , que ha estat i és una font d ’ ingressos rellevant per al Club , amb un gran potencial de millora gràcies a la força de la marca Barça i als milions de fans d ’ arreu del món , i que ja ha mostrat una recuperació postpandèmia , gràcies a la reactivació del turisme , els partits celebrats a l ’ Estadi i a la venda online de l ’ e-commerce del Club . Guiu va explicar que la intenció del Club és poder aliar-se amb “ un partner amb el qual puguem créixer ”. El president Laporta va informar que la valoració que s ’ ha fet de tota la companyia BLM , feta per una empresa de valoració acreditada , és d ’ uns 700 milions d ’ euros i que el Club espera obtenir “ entre 200 i 300 milions d ’ euros ” per la cessió d ’ aquest 49 %, mantenint sempre una opció de recompra . “ Nosaltres
no podem fer aquest tipus d ’ inversions . Volem que entri un inversor que ha de respectar la identitat i la idiosincràsia del Club . Hem rebutjat ofertes importants perquè l ’ inversor volia entrar massa a controlar el negoci i nosaltres pensem que com el Club tindrà la majoria hem de tenir el control . Podem congestionar , sempre tenint en compte que la majoria la tenim nosaltres ”. Respecte al punt de la cessió dels drets de televisió , el vicepresident Eduard Romeu va explicar que el Club guanya 165 milions d ’ euros a l ’ any gràcies a aquest actiu i que la venda suposa “ un 5 % com a màxim dels ingressos del Club ”, un percentatge “ que entenem que és un percentatge moderat i assumit , que el podrem neutralitzar i que el podrem recomprar ”. El Club espera obtenir al voltant d ’ uns 200 milions per cada 10 % cedits dels drets de TV i “ no ens plantegem cap operació per sobre dels 25 anys ”.