Barça 112 Juny - Juliol del 2022 - Page 91

en format telemàtic va aprovar per majoria absoluta l ’ activació dels dos actius econòmics que permetran aconseguir uns ingressos estimats d ’ uns 600 milions d ’ euros per les dues operacions , que són necessaris per reflotar l ’ economia del Club , que donaran tranquil·litat econòmica amb la recuperació dels fons propis positius , permetran acabar l ’ exercici 2021 / 22 amb beneficis i possibilitaran abordar les inversi- ons necessàries per tornar a fer del Barça un equip competitiu . Els socis i sòcies representants de la massa social van ratificar per majoria absoluta l ’ activació de la cessió d ’ una part minoritària ( 49,95 %) de l ’ explotació de Barça Licensing & Merchandising ( BLM ), la societat propietat del FC Barcelona que s ’ encarrega del negoci de llicències i marxandatge , amb un 88 % dels vots favorables . Dels 671 socis i sòcies compromissaris acreditats , en total , van participar en la votació 646 socis i sòcies , dels quals 568 ( 88 %) van votar SÍ , 65 ( 10 %) es van decantar pel NO i 13 ( 2 %) van votar en BLANC . Pel que fa al tercer punt de l ’ ordre del dia , l ’ autorització de la cessió a un o més inversors de fins al 25 % dels ingressos per a l ’ explotació dels drets de televisió de LaLiga i / o l ’ obtenció de finançament sobre la base dels esmentats drets de televisió , el suport també va ser majoritari . Dels 586 compromissaris acreditats , un total de 494 socis i sòcies ( el 87 %) van votar favorablement , 62 ( 11 %) en contra i 13 ( 2 %) en blanc .
Recursos per poder competir El president , que va agrair a la Comissió Econòmica els informes