Barça 112 Juny - Juliol del 2022 - Page 144

minació , aquest tipus de passades augmentaven respecte a les que eren en curt . A més , la influència de l ’ atmosfera era més gran en els jugadors de més edat i en els que tenien les posicions físicament més exigents i actives en el joc : migcampistes i defenses . Comptabilitzant tots aquests paràmetres , el rendiment podia baixar fins a un 16 % segons la qualitat de l ’ aire , van concloure els autors de l ’ estudi .
Un altre estudi recent a la Xina corrobora aquests resultats però aporta encara més llum . En aquest treball els investigadors puntualitzen que els futbolistes de l ’ equip local amb prou feines es veuen afectats per la qualitat de l ’ aire . Aquesta dada indicaria que hi pot haver algun tipus d ’ adaptació dels jugadors a l ’ aire de la seva zona i , a més , posa de manifest l ’ avantatge de jugar a casa . n
Patrocinat per :