Barça 112 Juny - Juliol del 2022 - Page 143

dada més alarmant va ser que un 7 % dels partits es va jugar per sobre del llindar de concentració de PM10 ( partícules sòlides o líquides disperses a l ’ atmosfera ) que marca la regulació de la Unió Europea .
Aquesta investigació va trobar que un jugador realitzava de mitjana entre 26 i 34 passades per partit amb una precisió del 77 %. El 90 % de tots eren curts , d ’ una distància menor de 30 metres . Però aquestes estadístiques es veien alterades segons el nivell de PM10 a l ’ aire . Fins i tot hi havia canvis significatius només amb nivells moderats de PM10 . La contaminació afectava no només el nombre de passades i precisió , també la seva longitud . Els acadèmics van considerar que la passada llarga es pot interpretar com una forma de treure ’ s la pilota de sobre , ja que en la mesura que són més grans els nivells de conta-