Barça 112 Juny - Juliol del 2022 - Page 130

FONS PERIS DE VARGAS
FONS PERIS DE VARGAS

CREIX

EL PATRIMONI HISTÒRIC

DEL CLUB