Barça 112 Juny - Juliol del 2022 - Page 110

FUNDACIÓ

FUNDACIÓ

NOVES EINES

CONTRA EL BULLYING A L ’ ESPORT FORMATIU

ACCEDEIX AL PROTOCOL

La Fundació FC Barcelona posa a disposició d ’ entitats esportives i famílies un protocol pioner i capdavanter per actuar contra l ’ assetjament en l ’ esport formatiu

XAVIER VILÀ FOTOS : © ADOBESTOCK

La Fundació FC Barcelona és una entitat que acumula expertesa en la problemàtica del bullying gràcies a les iniciatives que ha impulsat en aquesta matèria des del 2017 . D ’ una banda , formacions i estudis sobre la prevalença d ’ aquesta xacra a l ’ escola primària i al futbol formatiu de Catalunya i , d ’ altra banda , la creació d ’ un programa molt més ambi-