Barça 112 Juny - Juliol del 2022 - Page 104

La Junta Directiva va aprovar la creació d ’ una Comissió per vetllar pel procés i sotmetrà la proposta a l ’ aprovació dels socis i sòcies en l ’ Assemblea Ordinària de l ’ octubre

La Junta Directiva va aprovar la creació d ’ una Comissió per vetllar pel procés i sotmetrà la proposta a l ’ aprovació dels socis i sòcies en l ’ Assemblea Ordinària de l ’ octubre

gui fer de manera telemàtica ; que l ’ augment del nombre de components de la Junta Directiva passés de 21 a un màxim de 25 membres . La reforma també va incloure que la reducció de la durada del mandat passés de sis a cinc anys naturals ; es va ampliar el codi ètic a totes les persones empleades del Club i es va introduir un nou article relacionat amb la Comissió d ’ Ètica i Transparència . Així mateix , es van aprovar dues disposicions transitòries : la primera , que la modificació de la durada del mandat no afectaria l ’ actual Junta Directiva , i la segona , que a conseqüència de les pèrdues registrades i l ’ endeutament del Club en el moment d ’ aprovar-se els comptes relatius a l ’ exercici 2020 / 21 , l ’ article 67 queda provisionalment en suspens i sense efectes fins a la restitució del patrimoni net positiu . n

HISTÒRIC DE LES REFORMES ESTATUTÀRIES

Els Estatuts del Club han anat adaptant-se als temps viscuts al llarg dels seus 122 anys d ’ història , amb diverses reformes que han anat de la mà dels canvis socials i institucionals viscuts en cada etapa . Al marge de constituir el document que recull el conjunt de normes per les quals es regeix l ’ activitat del Club , els Estatuts configuren una eina destacada per conèixer la realitat política , econòmica i social del nostre país . Els primers Estatuts del FC Barcelona es remunten al 1902 , tres anys després de la fundació del Club , i contenien un total de vint articles . Posteriorment , el Club ha tingut nous Estatuts el 1911 , 1921 , 1927 *, 1932 , 1940 , 1950 , 1955 , 1959 , 1964 , 1967 , 1973 , 1981 , 1992 , 2001 , 2009 , 2013 , 2018 i 2021 .
* Els Estatuts del 1927 no estan disponibles al Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona
CONSULTA TOTS ELS ESTATUTS DE LA HISTÒRIA DEL BARÇA