Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni temmuz2017 - Page 8

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Temmuz 2017

İNTERNET BEYNİMİZİ ELE GEÇİRİYOR

İnternet şirketleri sinirbilimlerini istismar ederek beynimizi ele geçiriyor .
Google ’ ın eski tasarım etiği uzmanı Tristan Harris , Facebook , Apple , Google gibi çeşitli teknoloji firmalarının , davranış teknikleri ve sinirbilim yöntemlerini kullanarak insanları telefon ve bilgisayar ekranlarına bağımlı hale getirdiğini iddia ediyor .
Stanford Üniversitesi , Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olan Harris , insan bilgisayar etkileşimi üzerine yoğunlaşmış , davranışsal ekonomi , sosyal psikoloji , davranış değişimi ve alışkanlık oluşumu gibi konularda Prof . BJ Fogg ' un Stanford İkna Edici Teknoloji laboratuvarında araştırmalarını sürdürmüş . Instagram ' ın kurucu ortağı da dahil olmak üzere en iyi teknoloji şirketlerinin birçok çalışanı Fogg ’ un laboratuvarında katılmış .
Bazıları teknoloji bağımlılığını kişilerin irade zayıflığına bağlarken , Harris yazılımların da olayda parmağı olduğuna işaret ediyor .
Harris , teknoloji ile olan ilişkimizde kontrolü kaybettiğimizi çünkü teknolojinin bizi kontrol altına aldığını dile getiriyor . " Kendimizi kontrol edebilmek bizim sorumluluğumuz " diyebilirsiniz ancak bu durum ekranın diğer tarafında , işi sizi ekrana bağlamak olan binlerce kişi olduğu gerçeğini değiştirmiyor .
TEKNOLOJİ ZİHNİMİZİN ZAAFLARIN- DAN NASIL FAYDALANIYOR ?
Harris , bunu illüzyonistlerin marifetlerine benzetiyor .
“ İllüzyonistler işe kör noktaları , kenarları , zafiyetleri ve insan algılarının sınırlarını araştırarak başlarlar ; böylece insanları farkında olmadan yaptıklarıyla etkileyebilirler . İnsanların düğmelerine nasıl basacağınızı bildikten sonra onları bir piyano gibi çalabilirsiniz . Bu tam olarak ürün tasarımcılarının zihninize yaptığı şey ! Dikkatinizi çekmek için psikolojik zayıflıklarınızla ( bilinçli ve bilinçsiz ) oynarlar .”
Bunu nasıl yaptıklarına verdiği örneklerden bazıları ise şu şekilde :
" ÖNEMLİ BİR ŞEY KAÇIRACAĞIM !"
“ Uygulamaların ve web sitelerinin insanların zihnini kötüye kullanmasının bir yolu onlara " önemli bir şeyi kaçırma ihtimallerini ” düşündürmek . Sizi , önemli bilgiler , mesajlar , arkadaşlıklar veya potansiyel cinsel fırsatlar için bir kanal olduğuma ikna edersem , beni kapatmanız , üyeliğinizi iptal etmeniz veya hesabınızı kaldırmanız güçleşecektir- çünkü ( işte , ben kazandım ) önemli şeyler kaçırabilirsiniz .”
SOSYAL ONAY : " NE KADAR BEĞENİ AL- DIM ?"
“ Facebook bir fotoğraf paylaştığınızda etiketlemeniz gereken tüm yüzleri otomatik olarak önerir (" Bu fotoğrafa Tristan ' ı etiketleyin ?"), dolayısıyla kişileri etiketlerken , bağımsız bir seçim yapmayıp , aslında Facebook ' un önerisine yanıt vermiş olursunuz . Aslında böyle tasarım seçenekleri ile Facebook , milyonlarca kişinin ne kadar sıklıkta sosyal onay aldıklarını kontrol ediyor .
8
8
KÜTÜPHANE BÜLTENİ Temmuz 2017 İNTERNET BEYNİMİZİ ELE GEÇİRİYOR İnternet şirketleri sinirbilimlerini istismar ederek beynimizi ele geçiri- yor. Google’ın eski tasarım etiği uzmanı Tristan Harris, Facebook, Apple, Google gibi çeşitli teknoloji firmalarının, davranış teknikleri ve sinirbilim yöntemlerini kullanarak insanları te- lefon ve bilgisayar ekranlarına bağımlı hale ge- tirdiğini iddia ediyor. düğmelerine nasıl basacağınızı bildikten sonra onları bir piyano gibi çalabilirsiniz. Bu tam ola- rak ürün tasarımcılarının zihninize yaptığı şey! Dikkatinizi çekmek için psikolojik zayıflıkları- nızla (bilinçli ve bilinçsiz) oynarlar.” Bunu nasıl yaptıklarına verdiği örneklerden ba- Stanford Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri zıları ise şu şekilde: bölümünden mezun olan Harris, insan bilgisayar "ÖNEMLİ BİR ŞEY KAÇIRACAĞIM!" etkileşimi üzerine yoğunlaşmış, davranışsal ekonomi, sosyal psikoloji, davranış değişimi ve “Uygulamaların ve web sitelerinin insanların alışkanlık oluşumu gibi konularda Prof. BJ Fogg'un Stanford İkna Edici Teknoloji labora- zihnini kötüye kullanmasının bir yolu onlara tuvarında araştırmalarını sürdürmüş. Instag- "önemli bir şeyi kaçırma ihtimallerini” düşün- ram'ın kurucu ortağı da dahil olmak üzere en dürmek. iyi teknoloji şirketlerinin birçok çalışanı Sizi, önemli bilgiler, mesajlar, arkadaşlıklar Fogg’un laboratuvarında katılmış. Bazıları teknoloji bağımlılığını kişilerin irade veya potansiyel cinsel fırsatlar için bir kanal zayıflığına bağlarken, Harris yazılımların da olduğuma ikna edersem, beni kapatmanız, üye- olayda parmağı olduğuna işaret ediyor. liğinizi iptal etmeniz veya hesabınızı kaldırma- Harris, teknoloji ile olan ilişkimizde kontrolü nız güçleşecektir- çünkü (işte, ben kazandım) kaybettiğimizi çünkü teknolojinin bizi kontrol altına aldığını dile getiriyor. "Kendimizi kontrol önemli şeyler kaçırabilirsiniz.” edebilmek bizim sorumluluğumuz" diyebilirsiniz ancak bu durum ekranın diğer tarafında, işi si- SOSYAL ONAY: "NE KADAR BEĞENİ AL- zi ekrana bağlamak olan binlerce kişi olduğu DIM?" gerçeğini değiştirmiyor. “Facebook bir fotoğraf paylaştığınızda eti- ketlemeniz gereken tüm yüzleri otomatik ola- TEKNOLOJİ ZİHNİMİZİN ZAAFLARIN- rak önerir ("Bu fotoğrafa Tristan'ı etiketle- yin?"), dolayısıyla kişileri etiketlerken, bağım- DAN NASIL FAYDALANIYOR? sız bir se vK6KFf6V&wVआ'&2'VR;ǧ7FW&&fWFW& ;fW&6RKBfW&֜YW'7VW6KF,;gPR&VWF"F6,K6\:vVVW&Rf6V&֖ǖ&6( K;ǧ7FW"YR;g"F,KV&,KYRF"