Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni temmuz2017 - Page 6

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Temmuz 2017 YAZ DÖNEMİ KİTAP SEÇİMLERİ BAŞLADI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemiz araştırıcıları- nın kaynak gereksinimlerini sağlamak amacıyla 2017 yılı yayın sağlama çalışmala- rına devam etmektedir ve 2017 yılı 2. parti yayın alımları süreci başlatılacaktır. Kütüphane koleksiyonunda bulunması gerektiği düşünülen, eğitim ve öğretim faa- liyetlerini destekleyecek, yapılacak araştırma ve çalışmalarda ihtiyaç duyulan Türkçe ve yabancı yayın isteklerinin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan- lığı'na en geç 20 Temmuz tarihine kadar iletilmesi gereklidir. İsteklerin bir an önce gönderilmesi sipariş işlemlerinin en kısa sürede ta- mamlanarak kaynakların hızla sağlanması açısından önem taşımaktadır. 2017 yılı yayın istekleri Bilgi Erişim Sis- temi "Koha" üzerinden, üye girişi yapıla- rak ve http://katalog.balikesir.edu.tr/ cgi-bin/koha/opac-suggestions.pl adresi kullanılarak yapılabildiği gibi, resmi yazıyla EBYS üzerinden Başkanlığa da iletilebilmektedir. 6 6