Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni temmuz2017 - Page 24

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Temmuz 2017 KİTAP TANITIMI BÜLBÜL Yer numarası : PS3558.A4763 N5519 2015 Yazar : Kristin Hannah Yayınevi : Pegasus Konusu : Bir Kadının Ruhunun Manzarası Sa- vaştaki Bir Dünya Kadar Hızlı Değişebilir. II. Dünya Savaşı döneminde Fransa’da yaşayan iki kız kardeş, annelerini küçük yaşta yitirmiş ve babala- rı tarafından terk edilmiştir. Viann henüz çocukken âşık olduğu Antoine’la evlenip acı tatlı bir hayat kur- mayı başarırken isyankâr Isabelle gittiği bütün okul- lardan ya atılmış ya da kaçmıştır. Savaş alevlenmeye başlayınca Viann’in kocası cepheye çağrılır. Yine okuldan atı- lan Isabelle’inse ablasının yanına gitmekten başka çaresi yoktur. Fakat iki kız kardeşin arası savaş yüzünden açılır. Isabelle direnişe katılmanın bir yolunu bu- larak sayısız hayat kurtaracak ve imkânsız bir aşka tutulacaktır. Yolunu gözle- diği veya sonsuza dek veda ettiği sevdikleri için bahçesindeki kurumuş elma ağacına birer kurdele bağlayan Viann ise çok sevdiği kocasının yokluğunda, ya- bancı erkeklerin işgal ettiği bir şehirde zulme, açlığa ve korkuya göğüs gere- cektir. Bazı kadınlar doğuştan cesurdur; doğru olan için savaşmak, hayat kurtarmak ve gidişatı değiştirmek uğruna kendi canlarını tehlikeye atarlar. Isabelle bu ka- dınlardandı… Ama bazı kadınlar da sabır ve fedakârlıklarıyla direnir, sevdikleri- ni koruyup kollar ve hayatı onlar için yeniden inşa eder. İşte, Viann’in hikâyesi de tam olarak böyleydi… 24 24