Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni temmuz2017 - Page 14

KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Temmuz 2017

TÜRK EDEBİYATININ EN İYİ 100 ESERİ

5 . Anayurt Oteli - YUSUF ATILGAN
Aldığı puan : 191 ( Merkez Kütüphane Yer No : PL248 . A873 A53 2000 )
" Ne ölü , ne sağ " bir yaşamın kahramanı Zebercet . Gözünü ilk açtığı ve yaşadığı Anayurt Oteli ' yle aynı kaderi paylaşıyor : Birbirine benzeyen geçici ilişkilerle geçen günler , yalnız ve tek başına sürüklenen bir hayat .
Gecikmeli Ankara treniyle gelen -adını bile bilmediğimiz- kadın otelde bir gece kalır ve Zebercet ' in de , Anayurt Oteli ' nin de sessiz akıp giden günlerinin içeriği değişir .
Küçük ayrıntıların tekdüze şaşmazlığında nerdeyse takıntılarla sürüklenen bir yaşamın öfkesi de , çaresizliği de büyük oluyor .
Türk edebiyatının unutulmaz bir tipi ve unutulmaz bir mekanı .
6 . Kara Kitap - ORHAN PAMUK 1990 Aldığı puan : 174 ( Merkez Kütüphane Yer No : PL248 . P34 K37 1997 )
Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk ’ un 1990 yılında yayınlanmış kitabı birçok dile çevrilmiş ve yazarın uluslararası boyuttaki ününü arttırmıştır .
Bir İngiliz edebiyat eleştirmeninin kitap hakkında son derece ilginç bir yorumu olmuştur . Eleştirmen , böyle sıkıcı bir kitabın ancak Fransızlar tarafından sevilebileceğini ve İsveçlilerin de yazara o meşhur Nobel Ödülü ’ nü vereceğini dile getirmiştir . İngiliz eleştirmenin bu kehaneti doğrulanmıştır ve kitabı gerçekten de Fransızlar sevmiştir ve daha sonra yazar , Nobel Ödülü kazanmıştır .
Romanın ana karakteri Galip , İstanbul ’ da yaşayan ve kimliğinden memnun olmayan bir avukattır . Bir gün karısı Rüya ’ nın küçük bir not bırakarak onu terk ettiğini öğrenir . Galip , eşini bulmak amacıyla sıradışı bir eyleme kalkışır .
Galip ; eşi Rüya ’ nın , bir gazetede köşe yazarlığı yapan kardeşi Celal ’ e kaçtığını düşünür . Bu sıralarda Celal ’ in de kayıp olduğunu öğrenir . Galip , kardeşi ve eşinin izini bulmak için Celal gibi yaşamaya başlar , Celal ’ in kimliğini ele geçirir . Bunu yaparak Celal gibi düşünebileceğini ve dolayısıyla kardeşi ve eşinin nerede olduğunu bulabileceğine inanmaya başlar .
7 . Bereketli Topraklar Üzerinde - ORHAN KEMAL Aldığı puan : 172 ( Merkez Kütüphane Yer No : PL248 . O743 B47 2003 )
Bu kitap , kendi bilgi ve görgülerim dışında , bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi bir hayatı yaşayanlardan derlenmiş malzemeyle meydana gelmiştir . Yayımlanmadan önce , çeşitli ırgat , usta , usta yardımcısını toplayarak bir gece sabaha kadar okudum onlara . Dinlediler . ' Pardon ,' dediler , ' bu bu kadar olur . Bütün anlattıkların doğru . Eksik bile . Çukurova ' nın bereketli topraklarında öyle işler olur ki , aklın durur . Sana anlatsak , bir değil beş roman çıkarırsın ...'"
14
14
KÜTÜPHANE BÜLTENİ Temmuz 2017 TÜRK EDEBİYATININ EN İYİ 100 ESERİ 5. Anayurt Oteli - YUSUF ATILGAN Aldığı puan: 191 (Merkez Kütüphane Yer No: PL248.A873 A53 2000 ) "Ne ölü, ne sağ" bir yaşamın kahramanı Zebercet. Gözünü ilk açtığı ve yaşadı- ğı Anayurt Oteli'yle aynı kaderi paylaşıyor: Birbirine benzeyen geçici ilişkilerle geçen günler, yalnız ve tek başına sürüklenen bir hayat. Gecikmeli Ankara treniyle gelen -adını bile bilmediğimiz- kadın otelde bir gece kalır ve Zebercet'in de, Anayurt Oteli'nin de sessiz akıp giden günlerinin içeriği değişir. Küçük ayrıntıların tekdüze şaşmazlığında nerdeyse takıntılarla sürüklenen bir yaşamın öfkesi de, çaresizliği de büyük oluyor. Türk edebiyatının unutulmaz bir tipi ve unutulmaz bir mekanı. 6. Kara Kitap - ORHAN PAMUK 1990 Aldığı puan: 174 (Merkez Kütüphane Yer No: PL248.P34 K37 1997 ) Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 1990 yılında yayınlanmış kitabı bir- çok dile çevrilmiş ve yazarın uluslararası boyuttaki ününü arttır q,qg1,\\1,[^YX^X][qg\Y[[[]\Z,[Hۈ\XH[[\[ܝ[]B]qg\[qg\Y[[H,Z,X,H\]X,[[Z[,^\\Y,[[][KB[Xq'[HH1,ݙp[\[HX^\HYqg\ؙ[0008&[\Xq'[H[HKB\Zqg\1,[^[qg\Y[[HZ[]H'ܝ[[q,qg1,\H]X,H\Z[B[,^\]Zqg\HZHۜHX^\ؙ[000^[q,qg1,\X[,[[H\Z\H[\ 1,[[8&YHXqg^X[H[[q'[[Y[[[X^X[\]Z]1,\\\,\,HXx&[,[0\,\Z\Z۝H\]q'[H0'ܙ[\[\ qg[H[XZ˜[XX,^[H,\Y1,qg,H\^[[YH[,qg,\[\qgHXx&[,[\^]YHgHX^\1,q',HX\[\qgH[[8&YHp1,q',[,H01gH,\KB\H[[8&Z[H^q,\q'[H0'ܙ[\[\ \qgHHqg[[^[H[XZp[[[XHXqgKBX^XHqg\[[8&Z[[[q'[H[Hp\\[HX\\Z[[XH01gX[Xq'[HH^q,\,^[B\qgHHqg[[\YHq'[H[X[Xq'[H[[X^XHqg\ˈ\Z]HZ\0\[H HԒSSPS[1,q',HX[ M̈ Y\^0[HY\Έ   BH]\ [H[HH휙\[H1,qg,[K\XHZYZp[0qg1g\ B\,Hp[HZ\XH\^X]1,HXqg^X[\[\[ZqgX[[Y^[HY^Y[B[Zqg\X^q,[[[XY[0훘K0qg]H1,\] \K\HX\1,[X,\,[,H^XKBZ\XHXZHY\Y[Hۛ\K[Y[\ \ۋ Y[\ ؝HBY\\0[]1,Z\,['ܝKZZ[K0Z\ݘI۱,[\Z]H BZ\,[H0[Hqg\\KZ1,[\\[H[]Z\q'[qgX[,Z\,\,[ȂMM