Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni temmuz2017 - Page 13

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Temmuz 2017 2. Tutunamayanlar- OĞUZ ATAY 1971 Aldığı puan: 378 (Merkez Kütüphane Yer No: PL248.A876 T88 1997) Ülkemizin en değerli yazarlarından biri olan Oğuz Atay’ın yazıldığı dönem- de büyük tartışma konusu olmuş eseri Tutunamayanlar, 1972 yılında yayım- lanmıştır. Eser, bilinç-akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk Ede- biyatı’nda yeni bir çağı başlatmıştır. Pek çok eleştirmen, Tutunamayanlar’ı Türk Dili’nde yazılmış en iyi eser olarak değerlendirmektedir. Konusu: Mühendis Turgut Özben, arkadaşı Selim Işık’ın intiharını bir gazete haberiyle öğrenir. Çok sevdiği arkadaşının intihar haberi onu çok etkilemiştir. İntiharın sebeplerini araştır- maya başlar. Selim’in birçok arkadaşına ulaşır. Her arkadaşı Selim’in bilmediği bir yönünü kendisine anlatır. 3. Saatleri Ayarlama Enstitüsü– AHMET HAMDİ TANPINAR Aldığı puan: 378 (Merkez Kütüphane Yer No: PL248.T367 S23 2000 ) Saatleri Ayarlama Enstitüsü, çocukluğu yoksul bir ailede geçen, hayatı boyunca saatlerle içli dışlı olan, sayısız iş değiştirmesine karşın Halit Ayarcı ile tanışıncaya kadar yoksulluktan bir türlü kurtulamayan, dürüst, gerçekçi, akılcı olmaya çalışsa da çevresinin etkisiyle, yalanlarla kuşatıl- mış bir hayat süren Hayri İrdal’in anıları şeklinde kaleme alınmış ve eleş- tirmenlerce Türkiye’nin Tanzimat öncesinde başlayan, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar de- vam eden bir döneminin alaycı ve eleştirel anlatımı olarak nitelenmiş bir romandır. 4. Huzur– AHMET HAMDİ TANPINAR Aldığı puan: 218 (Merkez Kütüphane Yer No: PL248.T367 H89 2004 ) Tanpınar, kültürümüzü bir "iç âlem medeniyeti"nin tezahürü olarak görür. Bu medeniyeti, belirli bir ahlâkı taşıyan "mânevi vazifelerine inanmış, muayyen bir ruh nizamından geçmiş, nefislerini terbiye etmiş" insanlar meydana getirmiştir. Huzur'un kahramanlarından Mümtaz, roman boyunca kendisini "huzur"a kavuş- turacak bir "iç nizam"ı aramaktadır. Eserde hastalık, ölüm, tabiat, kozmik un- surlar, medeniyet, sosyal meseleler, çeşitli ruh halleri ve estetik fikirler iç içe verilir. Ancak bütün bunların üzerinde romana hâkim olan Mümtaz'la Nuran'ın aşklarıdır. İstanbul, bu aşkın yaşandığı çevre olmaktan çıkarak, âdeta bir ro- man kahramanı gibi ele alınır. Huzur için, belli bir dünya görüşüne, bir hayat nizamına kavuşamamış Cumhuriyet aydınlarının "huzursuzlukları"nı dile getiriyor denebilir. 13 13