Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ocak2017 - Page 7

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Şubat 2017 11-12 Kasım 2016’da Adana’da Çukurova Üniversitesi evsahipliğinde düzenle- nen IV.Ulusal Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı ‘na katılan Gülcan KÜÇÜKGÜREŞ- GEN ve Nihal KARABULGU KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) ve TUBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) te karşılaşılan so- runlar ve çözüm önerileriyle ilgili bilgi almışlar aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından toplantıya katılan kütüphanecilerle ile işbirliği konusunda görüş alışve- rişinde bulunmuşlardır. 24 Kasım’da Ankara’da ODTU evsahipliğinde düzenelen OCLC tanıtım top- lantısına Süleyman ERDOĞMUŞ katılarak otomasyon programlarıyla ilgili son ge- lişmelerin takibini sağlamıştır. 7 7