Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ocak2017 - Page 6

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Şubat 2017 BİZDEN HABERLER KATILINAN TOPLANTILAR Kütüphane personelinin bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla, bilgi ve belge yönetimi alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri ve hizmet içi eğitim çerçevesinde çeşitli toplantı ve etkinliklere katılım sağlanmıştır. 12-15 Şubat 2017 ‘da Antalya’da düzenlenen Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Çalıştayı’ na (KAM Çalış- tay’2016) Daire Başkanımız Sema AYHAN katılmıştır. Top- lantıda Kütüphaneler, müzeler ve arşivlerde bilişim ve tekno- lojinin etkin kullanımı konuları ele alınmıştır. 27 Şubat 2017’da Ankara’da İzmir Yüksek Teknoloji Ens- titüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile dü- zenlenen 5. Ulusal Açık Erişim Konferansı’na Nihal KARA- BULGU katılarak açık erişimle ilgili gelişmelerin takibini sağ- lamıştır. 6 6