Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ocak2017 - Page 4

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Şubat 2017 MERKEZ KÜTÜPHANEDE ÇAY-ÇORBA İKRAMI BAŞLAMIŞTIR. M erkez Kütüphane çalışma saatlerini değiştirerek başlattığı gelişim faali- yetlerine çay-çorba ikramı hizmeti ile devam ediyor. Kütüphanemiz çalışma saatleri eğitim-öğretim dö- nemlerinde 08.00-20.30 olarak değiştirilmiştir. Böy- lece özellikle ikinci öğretim öğrencilerinin daha fazla kütüphaneden yararlanması hedeflenmektedir. Kütüphanemize akşam gelen öğrencilerimiz için saat 18.00-19.00 saatleri ara- sında çay-çorba ikramımız olacaktır. 4 4