Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ocak2017 - Page 24

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphane Cilt:14 Sayı:1 Hazırlayan: Gülcan Küçükgüreşgen gulcank@balikesir.edu.tr Merkez Kütüphane İletişim: Tel: +90 266 612 14 34 E-posta: merkutup@balikesir.edu.tr 24