Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ocak2017 - Page 18

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Şubat 2017 MERKEZ KÜTÜPHANE HİZMETLERİNDEN.. Kütüphanemizden 42.000+ basılı kitap, 138.000+ elektronik kitaba 1.881.000+ e-tez ‘e ulaşılabilmektedir. Bunların yanısıra diğer kütüphanelerle yapılan işbirlikleri sonucu yüksek lisans ve üzeri araştırmacılarımız için kütüphanemizde olmayan kitapları “Kütüphanelerarası Ödünç” yoluyla getir- tebilmekteyiz. İsteyen araştırmacılarımız Kütüphaneler arası Ödünç Formu’nu doldurarak bizden talepte bulunabilirler. (http:// kutuphane.balikesir.edu.tr/ kutuphanelerarasi-odunc-formu) Yök Tez Tarama Sistemi’nde yer alan ve erişime açık olmayıp üzerinde “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üze- rinden) erişebilirsiniz.” yazan tezleri gulcank@balikesir.edu.tr adre- sinden bizden isteyebilirsiniz. Tezin basılı kopyası çıktı ücreti karşılı- ğında size teslim edilir. Üniversitemizde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir kopyaları kü- tüphanemizde mevcuttur. Yazarları izin vermişse tezlere pdf olarak açık erişim sistemimizden erişilebilmektedir. http://dspace.balikesir.edu.tr:8080/xmlui/ 18 18