Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ocak2017 - Page 17

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Şubat 2017 projenin yaratıcıları Kendik kardeşler ile Deniz Cem Önduygu “Bizim kitap okuyanları yücelt- mek, vaktini başka bir şey yaparak geçirenlerle (telefonda oyun oynamak, vs.) karşılaştırmak veya 'Herkes kitap okusun!' mesajı vermek gibi dertlerimiz yok,” diyor; “En azından toplu ta- şımada okumayı biraz normalleştirmek gibi bir işlevi olabileceğini kestiriyorduk; şimdi de bir farkındalık yarattığını, toplu taşıma okuyucularını iyi hissettirdiğini ve bu konuda ilginç tartış- malara kaynak olduğunu gözlemliyoruz.” Peki proje İstanbul ile mi sınırlı kalacak? Görünüşe göre yalnızca kısa bir süre- liğine İstanbul ile sınırlı ka- lacaklar. Nitekim diğer il- lerden projeyi uyarlamak isteyen insanlarla yazışma halinde olduklarını söylüyor- lar ve iyi bir yöntem tasar- layabilirlerse talep gelen şehirlerde de bu sistemi devam ettirmek istedikleri- ni söylüyorlar. Biriktirdikle- ri bütün bu bilgileri ve çek- tikleri fotoğrafları bir ki- tapta toplamak da hayalleri arasında. İstanbul Okurken'i takip etmek için: http://www.istanbulokurken.com/ www.facebook.com/istanbulokurken www.instagram.com/istanbulokurken www.twitter.com/istanbu lokurken Kaynak: http://www.sabitfikir.com/soylesi/istanbul-okurken-ekibi-ile-soylesi-iki-durak-arasi-kitap 17 17