Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 6

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 B B İZDEN İZDEN HAB HAB ERLER ERLER Yeni Veritabanları Oryantasyon Eğitimleri Her yıl 1. sınıf öğrencilerimiz için düzenlenen “Kütüphane oryantasyon Eğitim- leri” 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde de sürdürülmektedir. Hocalarımızın talepleri doğrultusunda oryantasyonlar kütüphanemiz seminer salonunda ya da ilgili okullarda yapılabilmektedir. Ayrıca talep doğrultusunda yüksek lisans ve doktora öğ- rencilerimiz içinde eğitimler düzenlenmektedir. Bu kap- samda bu yıl ilk kez yeni baĢ- layan Sağlık Bilimleri ensitüsü öğrencilerine “Akademik Or- yantasyon” eğitimi verilmiĢtir. (10.10.2019) Öğrencilerimize kütüphane ve kütüphane kaynaklarını tanıttığımız oryantasyo- nun organizasyonu için form doldurabilir (http://kutuphane.balikesir.edu.tr/ oryantasyon) ya da aĢağıda iletiĢim bilgileri verilen personelimizle iletiĢime ge- çebilirsiniz: Okan Koç: Tel: 612 14 00/1072 e-posta: okan.koc@balikesir.edu.tr 6 6