Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 31

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphane Cilt:17 Sayı:1 Merkez Kütüphane ĠletiĢim: +90 266 612 14 00 +90 266 612 14 35 merkutup@balikesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi ÇağıĢ Kampüsü Rektörlük Binası, 10000, Balıkesir / Turkiye Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 31