Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 29

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 FĠLM TANITIMI OYUN The Game Yer numarası : PN1997 .G36 2001 Yönetmen : David Fincher Oyuncular : Michael Douglas, Deborah Kara Yapım Yılı : 1997 .ĠMDB Puanı : 9,5 /10 Türü : Gizem, Macera, Dram, Unger Filmin Konusu : Nicholas Van Orton hem iĢ hem de özel hayatında kontrolü elinde tutmaya alıĢkın, zeki ve baĢarılı bir iĢadamıdır. Bu düzenli hayatı, kardeĢi Conrad'ın ona verdiği alıĢıldığın dıĢındaki doğumgünü hediyesi ile köklü değiĢikliklere uğrayacaktır. Artık bir ölüm kalım savaĢı baĢlamıĢtır. 29 29