Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 28

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 KĠTAP TANITIMI CĠNGOZ RECAI:ESRARLI KÖġK Yer numarası : PL248.S243 C56 2017 Yazar : Peyami Safa Yayınevi : Damla Konusu : Türk edebiyatının en ünlü polisiye kahramanı Cingöz Recai, soluk kesen macerala- rıyla okuyucularını ĢaĢırtmaya devam ediyor. SıradanmıĢ gibi görünen hikâyelerle ustalıklı maceralar çıkaran Peyami Safa, akıcı üslubu ve kuvvetli kurgusuyla polisiye türünün en sevilen örneklerini bu kitaplarla gözler önüne seriyor. Cingöz Recai, ülkenin en tanınmıĢ kibar hırsızıdır. BaĢkomiser Meh- med Rıza‟yı peĢinden koĢturan, dünyaca ünlü dedektif Sherlock Hol- mes‟e kök söktüren, kurnaz, cesur, soğukkanlı, zarif, tahsilli ve görgü- lü özellikleriyle Türk edebiyatının en meĢhur tiplemelerindendir. Cingöz Recai, helal para kazanmıĢ kimselere dokunmayıp servetini haksız yollardan kazananların baĢ belası olur. O, haram yiyicilerden aldıklarını muhtaçlara dağıtan bir iyilik abidesidir. Cingöz Recai, Ģapka çıkartır. 28 28