Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 22

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 ĠSTANBUL HAVALĠMANI KÜTÜPHANESĠ Ġstanbul Havalimanı (ĠGA) Kütüphanesi; Nobel ödüllü eserler, çocuk, ya- bancı dil, edebiyat kitaplarının aralarında bulunduğu 2 bini aĢkın yayına ev sahipliği yapacak. Yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olacak Ġstanbul Havalimanı Kütüphanesi'nde okurlar, 1350 edebiyat, 500 çocuk, 150 Ġngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödüllü edebiyat eserini kapsayan toplam 2 bin 550 yayına ulaĢabilecek. 22 22