Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 18

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 MAKALE YAZARKEN DĠKKAT DüĢün, Kontrol Et, Gönder AraĢtırma sonuçlarınızı tüm dünyayla paylaĢmak, çalıĢma alanınız ve kari- yerinizde ilerlemenizin temel anahtarıdır. Ancak bu kadar çok yayın arasın- dan, hangi dergilere güvenebileceğinizden nasıl emin olabilirsiniz? AraĢtır- manızı yayınlayacağınız doğru ve güvenilir dergiyi seçtiğinizden emin olmak için aĢağıdaki kontrol listemizi kullanın. AraĢtırmanızı güvenilir bir dergiye mi gönderiyorsunuz? ÇalıĢmanız için doğru bir dergi mi?  Dünya çapında her geçen gün daha fazla araĢtırma yayınlanmakta  Her hafta yeni dergiler yayın hayatına baĢlamakta Bununla birlikte yayınevlerine ait yolsuzluk ve usulsüzlük hikayeleri de art- makta  Yayınınızı göndereceğiniz dergiyi seçerken güncel rehberlik hizmeti bulmak zorlaĢmakta  Makalenizi yayımlamayı düĢündüğünüz derginin, araĢtırmanız açısından doğru ad- res olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? 18 18