Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 14

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 KĠTAP OKUYANA ÇAY BEDAVA! Altınoluk Balkent’te bulunan Aydın Büfe, yaptığı çevre düzenlemesiyle ki- tap okumak isteyenlere bedava çay ikramında bulunuyor. Genç yaĢlı herkesi okumaya teĢvik etmek için böyle bir uygulama yaptıklarını belirten Aydın Erdoğan, aynı zamanda Ģehit yakınlarına da ücretsiz ikramlarda bulunuyor. Çevreci kiĢiliği ile tanınan Aydın Bey, geçen yıl 5 yaĢındaki oğlu ile birlikte topladığı atık pil, yağ ve mavi kapaklarla il birincisi olarak satrançtan bilgisayara kazandığı çeĢitli hediyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmasıyla biliniyor. Okuma köşesindeki gitarı müzik yapmak isteyenlerin hizmetinde. 14 14