Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ekim2018 - Page 16

KÜTÜPHANE BÜLTENİ EKİM 2018 KİTAP TANITIMI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Yer numarası : DR592.K4 O78 2018 Yazar : İlber Ortaylı Yayınevi : Kronik Konusu : Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı, ev- vela imparatorluğu dirilten nesil olan 1880'liler kuşa- ğı, Balkan coğrafyası ve Mustafa Kemal'in aile kökeni ile başlıyor. Akabinde Atatürk’ün askeri eğitimi, Ma- nastır yılları, Milliyetçilikler Dönemi, İttihat ve Te- rakki, II. Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya Gökalp, Trab- lusgarb, Balkan Savaşları ve Sofya yıllarıyla devam ediyor. Ordumuzun İtilaf devletleriyle sekiz cephede mü- cadele ettiği Birinci Dünya Savaşı, kutlu zaferlerimiz Çanakkale ve Kutü’l Amâre, Mondros, son padişah Vahideddin, bir milletin ve ül- kenin ölüm fermanı olan Sevr… Tüm detaylarıyla Milli Mücadele dönemi, 23 Ni- san 1920 ve sonrasında muhalefete rağmen verilen Kurtuluş Savaşı, İnönü Mu- harebeleri, Lozan Konferansı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’e giden yol... Salta- nat ve hilafet tartışmaları, Lozan, On İki Ada, mübadele, Osmanlı'dan kalan borçlar, Musul ve yakın tarihin en önemli meselesi olan inkılablar... Son olarak kişisel özellikleriyle, dünyada, anılarda, hafızalarda kalan izleriyle modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk… İlber Ortaylı bu ilk biyografisinde yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor. Türk tarihçiliğine hiç unutulmayacak ve sü- rekli başvurulacak bir rehber kitap daha kazandırıyor... 26 16