Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ekim2018 - Page 15

KÜTÜPHANE BÜLTENİ EKİM 2018 12. Madame Bovary – Gustave Flaubert İyi kalpli olmasına karşın sıradan bir doktor olan Charles Bo- vary’nin yüksek idealleri ve lüks tutkusu olan romantik karısı Emma Bovary’nin, yaşamının tekdüzeliğinden sıyrılmak için girdiği durum- ları ve yaşadığı çeşitli aşk ilişkilerini konu alan roman birçok çevre tarafından ilk çağdaş realist roman sayılır. Kütüphane yer no: [PQ2246.M3 T9 1995 ] 13. Anna Karenina – Lev Tolstoy Anna Karanina, bir yönüyle de bir kadının aşkından dolayı içine düştüğü tragedyadır. Aşkı eksene oturtan büyük romanlardan biridir. Lev Tolstoy’un 1876-77 yılları arasında kaleme aldığı An- na Karenia’nın ana teması, her şeyden önce Rus ailesidir. Bu ro- manda Tolstoy, dürüst evliliğin açık mutluluğuyla evlilik dışı bir aşkın yol açtığı düş kırıklıklarını ve düşüşlerini karşılaştırmakta- dır. Kütüphane yer no: [PG3367.T8 A6 1994 ] 14. Çavdar Tarlasında Çocuklar – J. D. Salinger Ergenlik çağının içinde, yetişkin dünyanın düzenine karşı isyankar bir çocuğun, bir Noel öncesi başına gelenler… Bu sürecin bir psiki- yatri kliniğinde noktalanışı. Kütüphane yer no: [PS3537.A42 C31 1997 ] 15. Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski Yoksulluktan öğrenimine devam edemeyen üniversite öğren- cisi Raskolnikov, toplumun yararı için kuralların ve kanunların yok sayılabileceği düşüncesiyle, toplum içinde bir parazit, bir “bit” olarak saydığı tefeci kadını öldürür. Toplumu bir parazit- ten kurtarmak adına böyle bir olaya cesaret ettiğine kendisini inandırmaya çalışsa da vicdanının rahatsız edici sesinden bir türlü kurtulamaz. Bu cinayet ve kahramanın yaşadığı vicdan azabı çevresinde “suç” ve “ceza” kavramlarının derinlemesine tartışıldığı bu romanda; Raskolnikov’un ikilemleri ve iç çatış- malarından yola çıkarak insanoğlunun toplumsal, ahlaki ve dini değerleri de sorgulanır. Aynı sorgulamayı kendi içerisinde de farkında olmadan yapmaya başlayan okur, Raskolnikov üzerinden yaşamını, düşün- celerini ve sahip olduğu değerleri irdelemeye başlar… Kütüphane yer no: [PG3327.T9 P8 1999 ] 15 15