Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ekim2018 - Page 14

KÜTÜPHANE BÜLTENİ EKİM 2018 7. Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiiri sembolist bir ifade üzerine ku- rulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sira- yet eder. “Saatleri Ayarlama Ensitüsü” toplumumuzun bu değiş- me süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma va- ran bir teknikle anlatıyor. Kütüphane yer no: [PL248.T367 S23 2000] 8. Gün Olur Asra Bedel – Cengiz Aytmatov Yürek paralayan, tüyler ürperten bir haykırış…. Geçmiş, bu- gün ve yarın; bilim-kurgu, gerçek ve efsane bir arada gözler önüne serilir… Derin ve temiz aşklar, efsane ve masallar, KGB’nin acımasız uygulamaları, okuru heyecandan heyecana sü- rükler. Kütüphane yer no: [PG3478.I8 G86 2005] 9. Kızıl Nehirler – Jean Christophe Grange Grangé’nin sınır tanımayan hayal gücü, sürekli artan gerilim, etkileyici karakterler, birbirinden korkunç cinayetler; hepsi da- ha ilk satırlardan itibaren size hükmedecekİnsanı hemen saran bir hikâye. Çok gerçekçi şiddet sahneleri. İki sıradışı insanın çevresinde gelişen olaylar: biri enerji dolu tecrübeli bir polis, diğeri sokaklardan gelme Mağripli bir çaylak… Satın alınması için istekte bulunabilirsiniz.. 10. Otomatik Portakal – Anthony Burgess Eser o yılların (1960’lı yıllar) modernleşme ve değişim sancı- larını yansıtırken, bireylerin ne kadar özgür veya baskı altında olması gerektiğini ve sonuçlarını sorgular. Kütüphane yer no: [PR6052.U63 C5 2003] 11. Uğultulu Tepeler – Emily Brontë Birbirlerine aşık olan, ama zaman içinde farklı yerlere sürüklenen bir çiftin çocuklarının da birbirlerine aşık olmaları ile iyice sarpa saran bir/birçok aşk öyküsü… Kütüphane yer no: [PR4172 .W88 1999] 14 14