Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ekim2018 - Page 13

KÜTÜPHANE BÜLTENİ EKİM 2018 4. Uçurtma Avcısı – Halit Hüseyni Emir ve Hasan, Kabil’de monarşinin son yıllarında birlikte bü- yüyen iki çocuk… Aynı evde büyüyüp, aynı sütanneyi paylaşmala- rına rağmen Emir’le Hasan’ın dünyaları arasında uçurumlar var- dır: Emir, ünlü ve zengin bir işadamının, Hasan ise onun hiz- metkârının oğludur. Üstelik Hasan, orada pek sevilmeyen bir et- nik azınlığa, Hazaralara mensuptur. Kütüphane yer no: [PS3608.O832 K58 2014] 5. Bin Muhteşem Güneş – Halit Hüseyni Nereye giderseniz gidin, ülkeniz peşinizden gelir. Artık siz orada yaşamasanız da o içinizde yaşar. Afganistan’ın Khaled Hosseini’de yaşadığı gibi… Bin Muhteşem Güneş, ilk romanı Uçurtma Avcısı’yla tüm dünyada inanılmaz bir başarı yakalayan Hosseini’nin ikinci romanı. Yazar bu romanında da yine doğduğu toprakları anlatıyor. Bu kez iki kadının kesişen yaşamları ve dostlukları üzerinden… Küçük yaşta evlendirilen kızlar, çocuğu olmayan kadınlar, babaya ya da çocukluk arkadaşına duyulan, geçmişe gömülmüş aşklar… Kütüphane yer no: [PS3608.O832 T46 2009] 6. Da Vinci Şifresi – Dan Brow Harvard Üniversitesi Simge-Bilim Profesörü Robert Lang- don, Paris’te iş gezisindeyken, gece yarısı, Louvre’un yaşlı mü- dürünün ölü bulunduğu haberini alır. Langdon ve yetenekli Fransız kriptoloji uzmanı Sophie Neveu, cesedin etrafındaki izleri takip ederek bu garip esrar perdesini araladıkça, ipuçla- rının onları Da Vinci’nin tablosuna götürdüğünü keşfederler. Büyük usta bu sırrı herkesin görebileceği bir yere, ünlü eseri Mona Lisa tablosunun içine gizlemiştir. Langdon, aydınlatmaya çalıştıkları bu tehlikeli sırrın yüz yıl- lardır tarihin derinliklerinde gizlendiğinden şüphelenir. Böyle- ce Paris ve Londra sokaklarında amansız bir kovalamaca baş- lar. Langdon ve Neveu, kendilerini, atacakları her adımı önceden bilen esrarengiz olduğu kadar da çok zeki olan bir adamla karşı karşıya bulurlar. Eğer bu karma- şık bilmeceyi çözemezlerse Priory’nin büyük yankılar uyandıracak bu çok eski gerçeği ebediyen kaybolacaktır. 13 13