Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ekim2017 - Page 7

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Ekim 2017 KATILINAN TOPLANTILAR YEREL YÖNETİMLERDE KÜLTÜREL MİRASIN YÖNETİMİ VE KÜTÜPHA- NELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türk Kütüphaneciler Derneği Bur- sa Şubesi destekleriyle gerçekleştirilen “Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler” temalı uluslararası sempozyum 6-8 Eylül 2017 tarih- leri arasında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 17 ülkeden gelen 54 konuşmacının sunum ve atölye çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kü- tüphanemiz uzmanlarından Okan KOÇ katılmıştır. ULUSLARARASI BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ALANINDA BİLGİYE ERİ- ŞİM/KATALOGLAMA SORUNLARI SEMPOZ- YUMU 14-15 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen sempozyuma Kütüphane- miz uzmanlarından Okan KOÇ; “Ahi Evran Üniversitesi Kütüphanesi ile Gazian- tep Üniversitesi Kütüp- hanesi Bilgi Kaynaklarının Sınıflama Açısından Kar- şılaştırılması” bildirisi ile katılmıştır. 7 7