Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ekim2017 - Page 6

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Ekim 2017 ORYANTASYON EĞİTİMLERİ BAŞLADI H er yıl dönem başında 1. sınıf için öğrencileirmiz için düzenlenen or- yantasyon eğitimlerimiz başladı. Kütüphane ta- nıtımı, kaynakla- rın kullanımı, araştırma yön- temleri konuların- da yapılacak or- yantasyonlara di- ğer sınıflardan da dileyen tüm öğ- rencilerimiz katı- labilirler. Öğrencilerinin bu eğitimi almala- rını isteyen hoca- larımız “Formlar” alanından “Kütüphane Or- yantasyonu İstek Formu” nu doldurarak başvurularını iletebilirler. (http://kutuphane.balikesir.edu.tr/oryantasyon.php) Eğitimler taleplere göre isteyen okullarda ya da Merkez Kütüphane’de yapıla- bilmektedir. Aynı zamanda üniversitemizde yüksek lisans yapan öğrencilerimiz için de ha- zırladığımız “Akademik Oryantasyon” içinde yine form yoluyla başvuruda bulu- nulabilir. 6 6