Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ekim2017 - Page 22

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Ekim 2017 HER ŞEYE RAĞMEN OKUYORUM Türk Kütüphaneciler Derneği’nin farkındalık yaratmak için yaptığı çalış- ma.. 5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde, dünyadaki tüm kütüphane derneklerinin bağlı bulunduğu Federasyon; IFLA (International Federation of Library Asso- ciations and Institutions) tarafından organize edilen ve Madrid’de gerçekleş- tirilen IFLA Global Vision Regional Workshop Europe (2030 Global Vi- sion) https://globalvision.ifla.org/ adlı Çalıştay’da ana tema; kütüphanelerin 2030 ve sonrasındaki global vizyonları ve yeni rolleri olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda dünyadaki tüm kütüphane derneklerinin savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yapması kararı alınmıştır. Biz de Türk Kütüphaneciler Derneği ola- rak bu çalışmaları ülkemizde gerçekleştirmek üzere bir dizi etkinlik planlama- sı yapmaktayız. Bunlardan birisi de “Her şeye rağmen okuyorum”… Ülkemizde ihtiyaç listemizde 235. sırada bulunan kitap okuma aktivitesi üzerine bir far- kındalık çalışması… Bu bağlamda farklı kesimlerden kitap okuyanların fotoğ- raflarından bir seçki oluşturduk. Projeye destek veren herkese sonsuz teşek- kürlerimizi sunarız… 22 22