Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ekim2017 - Page 21

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Ekim 2017
Kitap fuarları dolu .
Acaba belli bir kesim mi kitap okuyor ? Dar bir alanda mı dönüyor kitap alışverişleri ?
Fuarlar bu oranı yalanlıyor .
Hemen hemen her belediye , her belde kitap fuarı açıyor .
Gelin görün ki kaç evde kütüphane var ?
Anadolu ’ nun yoksul bölgelerine bu sitemi yapmıyorum .
Ama kentli , büyük evlerde kütüphaneye rastlamıyorum .
İnternet var mazereti de bir kandırmacadan ibaret . Yazı sabit kaynakla doğrulanmadıkça internet bilgileri benim için her zaman şüphelidir .
Tatil yörelerinde kitap okuyanların nerdeyse sıfıra indiğini görüyorum .
Bazı kütüphaneler 24 saat açık , bunların başında Taksim ’ deki Atatürk Kütüphanesi geliyor .
İstanbul ’ da yeni bir kütüphane açılıyor mu ? Ben bilmiyorum .
Başka ülkelerde aile bireylerinin hepsinin oyalanacağı kütüphanelerden biri bile bizde yok .
Akşam işinden çıkan biri bu tür donanımlı kütüphane olmadığı için kitap okumaktan yoksun kalıyor .
Bu raporu hazırlayanlar acaba e-kitap okumalarını hesaba kattı mı ? Bizde henüz bu okumaların yeterince gelişmediğini araştırmalar sonucunda öğrendim .
Peki kitap okutmak için ne yapıyoruz ?
Hangi televizyonumuzda kitap programı var ? Kitap ekleri de olmasa medyamız kitap denilen bir maddenin varlığından haberdar değil .
Çok kararsızız . Medya olarak popülerliğin peşine mi takılacağız , yoksa okurumuzu , seyircimizi kültürel açıdan yukarıya mı çekeceğiz ? Bana kalırsa birinci seçilmiş durumda .
*
KİTAP okutmak için ne yapıyoruz da okunmuyor diye yakınıyoruz .
Özeleştiriye bünyemiz dayanıklı değil , ayrıca bütünleyici kavramı bizden çok uzak .
Merak ediyorum , kaç kişi bu haberi okuyunca üzülmüştür ?
http :// www . hurriyet . com . tr / yazarlar / dogan-hizlan /
21
21
KÜTÜPHANE BÜLTENİ Ekim 2017 Kitap fuarları dolu. okumalarını hesaba kattı mı? Bizde Acaba belli bir kesim mi kitap okuyor? henüz bu okumaların yeterince geliş- Dar bir alanda mı dönüyor kitap alış- mediğini araştırmalar sonucunda öğ- rendim. verişleri? Fuarlar bu oranı yalanlıyor. Peki kitap okutmak için ne yapıyoruz? Hemen hemen her belediye, her belde Hangi televizyonumuzda kitap progra- mı var? Kitap ekleri de olmasa medya- kitap fuarı açıyor. mız kitap denilen bir maddenin varlı- Gelin görün ki kaç evde kütüphane ğınd [X\\q'[ \[Yx&[[[[[\[HHKB[ZHX\q,^[ܝ[K[XH[Kp]\H0[KBYH\[q,^[ܝ[K,\]\X^\]HH\[1,\BXXY[X\] X^,HX]^[ZB'ܝ[[XY1,ZH[\][[\HKB[Hp[\[X[1g[Y\][p휙[\[H]\^X[\,[\^\H,Y,\H[q'[H휰[ܝ[K\\,^,^YYXH\Z0\B^,H0[[\ X]p,Z[KHq'[qg[HZHZ,[Xq',^[HKB,[qg,[HZ[x&YZH]]0 H[]^K^Z\[Z^H0[p,Y[]Z\,^XHq,H0ZXq'^[H[1,\B0[\H[^[܋\[Hp[Zqg\[YK,[[8&YHY[H\0[Hp,[1,^[܂]O[[Z^[ܝ[KqgH0[\HZ[H\^[\[[\ H,T]XZp[HX\1,^[ܝ^B[[X[[Xq',H0[[\[\H[]^[܈^YHXZ,[,^[ܝ^[H^H[˂垙[qg\^YHY[Z^^X[,Z1,Hq'[ Zg[Hqg[[0,Z[\HH0ۘKH^\,XH0^ZXH][q,H^[0›,[[1,H0[HXY1,q',Hp[]\^Z˂[XZ[[[[1,^[܋Y\ZY^[ܝ[KpqgHHX\BH\ܝH^,\^X[\XXHKZ]\^][H0p1g0š˚\^Y] KX^\\^[ŒB