Ayb High School Admission Flyer | Page 3

Լավագույն կրթություն ՝
հասանելի

ԲՈԼՈՐԻՆ

« Այբ » ավագ դպրոց կարող են դիմել և ընդունվել ԲՈԼՈ ՛ ՐԸ ։

Դո ՛ ւ էլ ։

Որևէ աշակերտ չի զրկվում « Այբ » ավագ դպրոցում սովորելու հնարավորությունից ընտանիքի ֆինանսական վիճակի պատճառով :
ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 80 % -Ն ԱՄԵՆ ՏԱՐԻ ՍՏԱՆՈՒՄ Է ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ
ՔՈ ԱՌԱՋԻՆ ՔԱՅԼԸ ԴԵՊԻ ՄԵԾ ԱՇԽԱՐՀ ՍԿՍԻ ՛ Ր « ԱՅԲ » -ԻՑ
Պատկերացնո ՞ ւմ ես ՝ ունես հնարավորություն սովորելու հայերենով և ստանալու միջազգայնորեն ճանաչված ավարտական հավաստագիր ։ Եվ կարող ես հանձնել դպրոցի ավարտական ու բուհի ընդունելության քննությունները միաժամանակ ։